Karen Kragt, Nicolette van Helsdingen en Nicole Boevé zijn gecertifieerd om Talenten en Drijfveren analyses af te nemen volgens de TMA methode. Via een online meetinstrument worden 22 talenten en 50 competenties van een kandidaat in beeld gebracht en wordt inzichtelijk op welke wijze de functionele gedragsontwikkeling van mensen kan worden versneld. De TMA wordt dan ook de Van der Laan & Company succesvol ingezet voor individuele profiel adviezen aan kandidaten, selectieadvies aan onze opdrachtgevers, team analyses, 360 graden feedback analyse en zelf-evaluaties van raden van toezicht en commissarissen. Tot slot ondersteunt de TMA methode ook een analyse van de intellectuele capaciteiten van een kandidaat (IQ).

Van der Laan & Co en Partners at Work gaan samen:
met dubbele kracht vooruit

De twee meest toonaangevende executive search bureaus op het gebied van diversiteit, Van der Laan & Co en Partners at Work, hebben hun krachten gebundeld. Vijf ambitieuze vrouwelijke ondernemers zetten hun succesvolle aanpak vanaf 1 februari samen voort onder de naam: Partners at Work