Graag willen we je informeren over de uitkomsten van het onderzoek van Sjoukje de Haan naar de motivatiefactoren volgens de regulatory focus theory van Higgins van vrouwen in de top van het publieke en private domein. Weten wat voor soort vrouwen het meest aangetrokken zijn tot een carrière in de publieke of private sector is een belangrijke stap in het werven en behouden van vrouwen in deze sectoren. Sjoukje deed dit onderzoek in het kader van haar master thesis van Tilburg University. Hiervoor benaderde ze ruim 5242 vrouwen uit het netwerk van Van der Laan & Company in management, directie, bestuurlijke en toezichthoudende posities. Binnen twee weken vulden 1058 vrouwen (ruim 20%!) de gestructureerde online vragenlijst voor dit onderzoek in. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er weinig verschil bestaat tussen de vrouwen die werkzaam zijn in de top van de publieke en private sector. Dit wijst er op dat er naar andere factoren en verklaringen moet worden gezocht buiten het type vrouw wat werkzaam is in de publieke of private sector om het tekort aan vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven te kunnen verklaren.

Van der Laan & Co en Partners at Work gaan samen:
met dubbele kracht vooruit

De twee meest toonaangevende executive search bureaus op het gebied van diversiteit, Van der Laan & Co en Partners at Work, hebben hun krachten gebundeld. Vijf ambitieuze vrouwelijke ondernemers zetten hun succesvolle aanpak vanaf 1 februari samen voort onder de naam: Partners at Work