DIVERSITEIT ALS SUCCESFACTOR – EEN BETERE BALANS

____

DIVERSITEIT


ALS SUCCESFACTOR

VAN DER LAAN & CO
+31 (0) 35 54 80 760

Exclusieve search van vrouwelijke executive en non executives

Als standaard streven wij in onze kandidaat presentatie naar een verhouding van 50% vrouwelijke en

50% mannelijke kandidaten met vergelijkbare capaciteiten, kwaliteiten en ervaringsniveau en zetten we ons daarbinnen in voor andere vormen van diversiteitskenmerken. Door deze werkwijze was de verhouding vrouw / man in onze bemiddelingen als volgt: in 2017 59%/41%, in 2018 68%/32% kandidaten en in 2019 58%/42%. In 2018 ontvingen we hiervoor als eerste executive search bureau van de Commissie Monitoring Talent naar de Top de award voor het meest toonaangevende search bureau op dit gebied.
Gepersonaliseerde coachings- en intervisietrajecten
Organisatieadvies t.a.v. inclusieve organisatiecultuur

REQUEST INFO

9 + 6 =