GOVERNANCE ALS TOOL – EEN STAP VOORUIT

____

GOVERNANCE


ALS TOOL

VAN DER LAAN & CO
+31 (0) 35 54 80 760

Governance advies met systemische kijk en aandacht voor de samenstelling van bestuur en toezicht, risico management, cultuur, gedrag en reputatie (hard EN soft controls)

Advies m.b.t. rollen en verantwoordelijkheden in de board room en de daarvoor benodigde kennis, ervaring en persoonlijkheden

Omgeving en stakeholder analyses
Begeleiding searches van commissarissen en toezichthouders met aandacht voor de besluitvormingsproces en het creƫren van consensus met de diverse stakeholders en inspraakorganen
Team analyses en zelfevaluatie van raden van advies, commissarissen toezicht
Begeleiding toetsingsprocedures (AFM, DNB, AW e.d.)

REQUEST INFO

15 + 10 =

ALL