TALENTEN MOTIVATIE – HET EIGEN VERMOGEN

____

TALENT


VALIDATIE

VAN DER LAAN & CO
+31 (0) 35 54 80 760
Talent validatie – persoonlijke talenten- en competentiepotentieel analyses, teamanalyse en advies, evaluatie van interne kandidaten met draagkrachtanalyse, organisatiecultuur scan, evaluatie van raden van toezicht en commissarissen.

Onze partners zijn gecertificeerd in het in kaart brengen van persoonlijke drijfveren, talenten en competentie potentieel van individuen tot aan hele teams via de online instrumenten van de Talenten Motivatie Analyse (TMA) methode. Dit zijn een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analysetechnieken die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld het:

  • verrichten van functieprofiel analyses en advies
  • inzichtelijk maken en kunnen vergelijken van de verschillende talenten van kandidaten tijdens een selectieproces
  • in kaart brengen van individueel en team ontwikkelpotentieel
  • het samenstellen van complementaire teams
  • verrichten van draagkrachtanalyses bij de promotie van interne kandidaten
  • online ondersteunen van een 360 graden feedback proces
  • ondersteunen van zelfevaluaties van raden van commissarissen en toezicht.

REQUEST INFO

2 + 15 =

Van der Laan & Co en Partners at Work gaan samen:
met dubbele kracht vooruit

De twee meest toonaangevende executive search bureaus op het gebied van diversiteit, Van der Laan & Co en Partners at Work, hebben hun krachten gebundeld. Vijf ambitieuze vrouwelijke ondernemers zetten hun succesvolle aanpak vanaf 1 februari samen voort onder de naam: Partners at Work