Directeur Onderwijs en Opleidingen

LUMC - Leiden
22-11-2020    2020-05838   

Over het LUMC

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij investeren in baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste hoogwaardige infrastructuur. Samen met onze artsen, gespecialiseerde zorgverleners, wetenschappelijk onderzoekers en ons ondersteunend personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit op het gebied van onderwijs, internationaal onderzoek en gezondheidszorg. Het LUMC kenmerkt zich door een open academische en internationale cultuur.

Onderwijs

Het LUMC leidt studenten op voor de wereld van morgen. Nieuwsgierige studenten met wetenschappelijke interesse en vaardigheden, die goed in staat zijn om ideeën te ontwikkelen en te communiceren. Het LUMC gaat ervan uit dat elke professional een leven lang blijft leren, daarom verzorgen wij ook bij- en nascholing.

Het onderwijs in het LUMC is verweven met patiëntenzorg en onderzoek. Een internationale oriëntatie is essentieel in het wetenschappelijk onderzoek en ook van groot belang in de hedendaagse topreferente patiëntenzorg. Dat vraagt om interculturele competenties en competenties om interdisciplinair te kunnen werken. Daarnaast stimuleert het LUMC studenten die hun internationale blik willen verruimen en studenten uit andere landen die in het LUMC willen studeren.

De afgelopen jaren heeft het LUMC succesvol ingezet op verbreding van het academisch onderwijsaanbod. Het LUMC leidt mensen onder meer op tot arts, onderzoeker, klinisch technoloog, biostatisticus, (ziekenhuis) apotheker, verpleegkundige, analist en diëtist.

Daarnaast blijven we betrokken bij de professionele scholing en nascholing. Samen met de partners uit onze Onderwijs­ en Opleidingsregio (OOR) leiden we basisartsen op tot medisch specialist, huisarts, apotheker of (klinisch) onderzoeker. Het LUMC gaat ervan uit dat elke professional een leven lang blijft leren.

In de komende jaren gaan we de verbindingen tussen de verschillende opleidingen uitbouwen. Centrale en gemeenschappelijke thema’s zijn onder andere: onderzoekend en interprofessioneel leren, internationalisering, (digitale) onderwijsinnovatie en blended learning.

Directoraat onderwijs en opleidingen

Het Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO) is aanjager van innovatie en ontwikkeling van onderwijs en staat voor een efficiënte en effectieve organisatie, planning, informatie en coördinatie. Onderwijsmanagement, docenten, studenten en andere deelnemers van onderwijs en opleidingen vinden in DOO een echte partner, die samen met hen zorgt dat het onderwijs optimaal verloopt. 

Bij DOO werken ongeveer 200 enthousiaste collega’s (zo’n 180 fte) binnen de volgende onderdelen:: Universitair onderwijs, Onderwijs Expertisecentrum, Educatie Zorgsector, Boerhaave Nascholing, Medische Vervolgopleidingen, Onderwijs Service Centrum en het Bedrijfsbureau. Het Managementteam van DOO bestaat uit 5 managers en de directeur DOO.

De afgelopen jaren is er veel bereikt. Het onderwijs staat op de kaart en er is een stevige basis gelegd om Onderwijs en Opleidingen te laten groeien naar een LUMC-breed onderwijsinstituut met een zichtbare rol in de Leidse Opleidings- en Onderwijs Regio (OOR) en daarbuiten. Er ligt een prachtige uitdaging voor de nieuwe directeur om het directoraat door te ontwikkelen tot een organisatie die nog beter aansluit op deze ambitie.

Over de vacature

De directeur DOO komt te werken in een complex en ambitieus werkveld. De hoeveelheid en diversiteit aan opleidingen is binnen de Nederlandse UMC’s uniek en maakt de functie interessant en uitdagend. De directeur heeft op strategisch niveau een spilfunctie in het bevorderen van kwaliteit, innovatie en ontwikkeling van het onderwijs en het onderwijsproces. De directeur waarborgt het optimaal functioneren van het directoraat en geeft op een motiverende wijze direct leiding aan de managers van DOO en indirect aan alle medewerkers van DOO. Hiermee bevordert en faciliteert de directeur een inspirerende werkomgeving en een op ontwikkeling en innovatie gerichte werkcultuur, waardoor de medewerkers van DOO het beste uit zichzelf kunnen halen in hun werk voor en met de verschillende opleidingen.

De directeur legt verantwoording af aan de decaan, tevens vice-voorzitter van de Raad van Bestuur. De directeur werkt nauw samen met de vice-decanen van de universitaire- en zorgopleidingen, afdelingshoofden en portefeuillehouders onderwijs in de divisies. De benoeming en taakverdeling van de vice-decaan is nog een voorgenomen besluit.

Op hoofdlijnen is de directeur verantwoordelijk voor een adequate algehele bedrijfsvoering binnen DOO en voor het aansturen van diverse overkoepelende strategische programma’s op het gebied van innovatie en ontwikkeling van onderwijs en onderwijslogistiek. De vice-decanen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het daadwerkelijke proces van onderwijs.

Uitdagingen waar de directeur DOO voor staat:
·      Ontwikkelen van een visie en strategie voor de verdere transformatie van DOO naar een onderwijsinstituut waar alle opleidingen en diensten nog beter herkenbaar en vindbaar zijn.
·      Uitvoering van deze strategie in nauwe samenwerking met de (vice-) decaan, de lijnorganisatie, relevantie commissies en de managers DOO.
·      Opstellen en realiseren van het jaarplan DOO; verantwoordelijk voor de daaraan gekoppelde begrotings- en verantwoordingscyclus.
·      Versterken van de rol van het LUMC onderwijs in de regio en in de keten. 
·      Initiëren van en sturen op diverse strategische onderwijsinitiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, digitalisering, internationalisering, regionalisering, onderwijsvisie en huisvesting .
·      Algehele bedrijfsvoering van DOO, waaronder financiële verantwoording, personeel en organisatie, organisatie en logistiek en integrale kwaliteitszorg DOO.
·      Leiding geven aan het MT DOO, het Bedrijfsbureau en de adviseurs Medische Vervolgopleidingen.

De kandidaat

Het LUMC zoekt een directeur met visie. Een vernieuwer en veranderaar, die inspeelt op vragen van de toekomst, ontwikkelingen in de markt en deze weet te vertalen naar concrete innovatie- en verbetertrajecten op het gebied van onderwijs. Aantoonbare ervaring in verandertrajecten en logistiek is daarom een absolute vereiste.

De kandidaat is een echte verbinder; een bruggenbouwer en inspirator, die voor belangrijke keuzes draagvlak weet te creëren in de organisatie: de Raad van Bestuur, portefeuillehouders onderwijs van divisies, mededirecteuren en vanzelfsprekend de eigen medewerkers. Iemand die makkelijk schakelt tussen meerdere niveaus. Iemand die in staat is om medewerkers mee te laten bewegen met de veranderende vraag vanuit de organisatie en/of vanuit het vakgebied. Iemand die zich flexibel opstelt in zijn of haar beschikbaarheid.

De kandidaat is een energieke, stevige en veerkrachtige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht. Is analytisch scherp en snel, bestuurlijk en organisatorisch sensitief. Heeft oog voor resultaat en proces.

De kandidaat is universitair opgeleid op een relevant gebied, bijvoorbeeld organisatiekunde, bedrijfskunde of bestuurskunde, is breed georiënteerd en beschikt over ruime leidinggevende ervaring als directeur of als manager op strategisch niveau. Vanwege het complexe werkveld met een veelheid aan ‘stakeholders’, heeft strategische ervaring binnen het onderwijsdomein de voorkeur, ervaring op een strategische positie in de zorg is een pre.

De kandidaat voelt zich goed bij een coachende rol richting de managers, kan goed delegeren en is goed in staat om knopen door te hakken. Hij/zij communiceert helder, open en transparant.

De arbeidsvoorwaarden

De directeur werkt in een dienstverband van 36 uur per week. In eerste instantie krijgt u een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op vast dienstverband. Uw salaris bedraagt maximaal € 9.881 bruto per maand (schaal 17, Cao UMC).
Het vakantiegeld bedraagt 8% en de eindejaarsuitkering 8,3%. Daarnaast draagt het LUMC ongeveer 2/3 bij aan de pensioenpremie. Ook kunt u deelnemen aan de gunstige ziektekostenverzekering van de Universitair Medisch Centra.

De procedure

Het LUMC laat zich in deze procedure begeleiden door Nicole Boevé en Nicolette van Helsdingen, partners bij Van der Laan & Co. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert Van der Laan & Co de best passende kandidaat profielen aan de benoemingscommissie van het LUMC, die daaruit een selectie maakt van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.
Een assessment kan onderdeel uit maken van de selectie. De ondernemingsraad heeft adviesrecht m.b.t. de te benoemen kandidaat.

Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen (vb. internet, social media) is onderdeel van de procedure.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via balk SOLLICITEER onderaan deze vacature.
Voor vragen over de functie of de procedure kunt u contact opnemen met Nicole Boevé en Nicolette van Helsdingen, partners bij Van der Laan & Co, via 035-54 80 760.

Van der Laan & Co en Partners at Work gaan samen:
met dubbele kracht vooruit

De twee meest toonaangevende executive search bureaus op het gebied van diversiteit, Van der Laan & Co en Partners at Work, hebben hun krachten gebundeld. Vijf ambitieuze vrouwelijke ondernemers zetten hun succesvolle aanpak vanaf 1 februari samen voort onder de naam: Partners at Work