Directeur Services

Zorggroep Charim
06-01-2021    2020-05852   

Over het Zorggroep Charim

De naam ‘Charim’ komt uit het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal waarin het eerste gedeelte van de Bijbel is geschreven. Charim betekent ‘toegewijd’. Met deze Hebreeuwse naam verwijzen zij niet alleen naar hun christelijke identiteit, maar maken zij ook duidelijk waar Charim voor staat: Liefdevolle zorg die verder gaat.

Zorggroep Charim ( hierna Charim) is een zorgorganisatie die voortgekomen is uit de plaatselijke kerken, waarmee zij nog steeds in levendige verbinding staan. Hun kernwaarden, Toegewijd ('Charim'), Samen en Professioneel, zijn gegroeid uit een stevige en eeuwenoude bodem: het christelijk geloof. Bij Charim worden veel mensen dagelijks geïnspireerd door Jezus Christus. Hij roept hun op om de medemens zonder voorbehoud liefdevol te ondersteunen. De christelijke inspiratiebron is verankerd in de grondslag van Zorggroep Charim.

Na een fusie in 2009 ontstond Zorggroep Charim. Sindsdien is er veel veranderd. De ontwikkelingen in de ouderenzorg nemen een hoge vlucht. Zorgbudgetten staan onder druk. Er wordt meer van de cliënt en zijn netwerk verwacht. Ouderen blijven langer thuis wonen en verhuizen pas bij een complexere zorgvraag naar een woonzorgcentrum. Hierdoor verandert de populatie en dit stelt andere eisen aan de zorg en de zorgomgeving. Zorg wordt meer maatwerk. Charim speelt in op al deze ontwikkelingen. Dit betekent een verandering van denken. Niet alleen meer de zorgprocessen, maar de cliënt met zijn gebruiken, wensen en gewoonten staat daarbij centraal. Alle Charim-medewerkers hebbendaarom het e-learningprogramma 'U woont nu hier' gevolgd. Dit programma sluit aan bij hun missie: de wensen, dromen en verlangens van de cliënten (helpen) realiseren. De medewerkers van Charim zijn met elkaar in gesprek hoe zij dit het beste kunnen doen en leren van elkaar.

Zorggroep Charim is een zorgorganisatie met 15 locaties in Zeist, Scherpenzeel, Amerongen, Rhenen, Veenendaal. Bij Charim werken 1700 medewerkers met 1200 vrijwilligers. Samen met de bestuurder, directeur Zorg en de directeur Behandeldienst ben je als Directeur Services onderdeel van de topstructuur binnen Zorggroep Charim. Momenteel is de positie van Directeur Services vacant, deze wordt momenteel ingevuld door een ad interim manager. Van belang is dat de directeur Services een christen is en daar ook zichtbaar invulling aan geeft in houding, gedrag en waardeoriëntatie.

Profiel directeur Services

Alles (activiteiten en resultaten) in het werk stellend ten behoeve van de Zorg met haar cliënten en zorgmedewerkers.

Omschrijving functie
Samen met de bestuurder, directeur Zorg en de directeur Behandeldienst ben jij als directeur Services onderdeel van de topstructuur binnen Zorggroep Charim. Je draagt in het Directie Overleg (DO) in belangrijke mate bij aan de koers en aansturing van de uitvoeringsorganisatie en vorm je feitelijk met je twee collega-directeuren de directie. Binnen deze functie geef je leiding aan de afdelingen: HR, ICT, vastgoed, facilitair, finance & control, klantenservice, informatiemanagement en het flexbedrijf. Verder ben je verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van de organisatiestrategie. Je zorgt ervoor dat de diverse services uitgevoerd worden, je let hierbij op efficiëntie maar verliest expertise en kosten niet uit het oog. Je bent dienend en faciliterend waar het kan, duidelijk en een expert op eigen vakgebied waar nodig. Als directeurs Services heb je hart voor de ouderenzorg! Jij realiseert een klantgerichte dienstverlening. Daarnaast ben je iemand die eigenstandig een visie vormt, deze verdedigt en met andere stakeholders verder weet te brengen. Je bent resultaatgericht, je maakt waar wat je zegt en laat dit zien in concrete en meetbare resultaten.

Functie-eisen
·        Academisch werk- en denkniveau;
·        Minimaal vijf jaar ervaring in een stevige management of directiefunctie, in de non-profit sector, bij voorkeur in de VVT-sector;
·        Van de directeur Services wordt verwacht dat zij/hij christen is en daar zichtbaar invulling aan geeft in houding, gedrag en waardenoriëntatie;
·        Ervaring en kennis van veranderingsprocessen, bedrijfskundige en financieel-economische en
ICT-processen.

Competenties
·        Zet de klant centraal;
·        Brengt vernieuwing en ontwikkeling;
·        Overtuigend communiceren op basis van inhoud en essentie. Neemt mensen mee in de visie van de organisatie;
·        Resultaatgericht, waarmaken wat gezegd wordt in concrete en meetbare resultaten;
·        Realiseert een optimaal bedrijfsresultaat van de eigen onderdelen conform de jaarlijkse begroting;
·        Gewaardeerde sparringpartner voor zowel interne als externe stakeholders: constructief en oplossingsgericht;
·        Onderzoekt en analyseert relevante trends en ontwikkelingen in het vakgebied en ontwikkelt op grond hiervan beleid en instrumenten op het terrein van HR, F&C, ICT, Vastgoed, FD, Klantenservice, Informatiemanagement en het Flexbedrijf;
·        Zorgt in samenwerking met de lijn voor implementatie en borging van de afgesproken processen.

Integraal management
·        Leiderschapsstijl is verbindend en gezaghebbend (maar niet autoritair): uitnodigend, inspirerend en uitdagend;
·        Faciliterend en versterkend, geniet van groei en succes van managers en medewerkers;
·        Coaching gericht op verdere groei in persoonlijk en professioneel leiderschap;
·        Zorgt voor optimale medewerker inzetbaarheid en tevredenheid;
·        Voert het vastgestelde personeels- en organisatiebeleid uit;
·        Nodigt managers uit om de eigen ruimte krachtig in te vullen, met aandacht voor reflectie en groei. Beweegt in het faciliteren en aansturen nadrukkelijk vanuit het perspectief van de lerende organisatie, met inspirerende ambities en doelen die om ruimte en actie vragen.

Persoonskenmerken
·        Affiniteit met de ouderenzorg en een warm hart voor de doelgroep;
·        Wordt blij van complexe puzzels in organisatieverandering;
·        Hecht aan structuur als basis voor succes en spreekt collega-directeuren die meer in zorg en behandeling zitten daarop aan;
·        Open en verbindend;
·        Verantwoordelijk, delegerend en daadkrachtig;
·        Evenwichtig, blijft onder druk in positie en in balans. Geeft tegengas waar nodig of beweegt mee;
·        Weet welke plek Services heeft in een zorgomgeving. Focus op ondersteunen en faciliteren van de Zorg!

De arbeidsvoorwaarden

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT FWG 80.
Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week. Er is een aan de CAO verbonden pensioenregeling bij het PFZW.

De procedure

Zorggroep Charim laat zich in deze procedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert Van der Laan & Co de best passende kandidaat profielen aan de selectiecommissie van de Zorggroep Charim, die daaruit een selectie maakt van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie.

Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen (vb. internet, social media) is onderdeel van de procedure.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV èn motivatie via onderstaande knop SOLLICITEER.
Voor vragen over de functie of de procedure kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co, via 035-54 80 760. De reactietermijn sluit op 18 januari 2021.

Van der Laan & Co en Partners at Work gaan samen:
met dubbele kracht vooruit

De twee meest toonaangevende executive search bureaus op het gebied van diversiteit, Van der Laan & Co en Partners at Work, hebben hun krachten gebundeld. Vijf ambitieuze vrouwelijke ondernemers zetten hun succesvolle aanpak vanaf 1 februari samen voort onder de naam: Partners at Work