Manager Portfolio Management

Alliander
08-12-2020    2020-05856   

OVER DE ORGANISATIE

Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Het bedrijf ontwikkelt en beheert energienetten. Via hun kabels en leidingen ontvangen ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven elektriciteit, gas en warmte. Alliander beheert meer dan 90.000 km elektriciteitsnet en 40.000 km gasnet en is er trots op dat haar netten tot één van de betrouwbaarste ter wereld behoren. Ruim 7000 collega’s zorgen ervoor dat het licht brandt, de huizen warm zijn en de bedrijven draaien. Dit doen ze vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Door de versnelling van de energietransitie ontstaan knelpunten in het stroomnet. De benodigde uitbreiding van het net duurt jaren. Alliander ziet de noodzaak van het onderzoeken en implementeren van slimme oplossingen. Innoveren is een absolute voorwaarde om de energietransitie te faciliteren. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website https://werkenbij.alliander.com/over-alliander/

Portfolio Management is onderdeel van de directie Asset & Product Management (APM). Deze directie is verantwoordelijk voor het in stand houden van de energienetten van Alliander en het beheren van de bijbehorende netrisico's, het beheren en optimaliseren van klantproducten, het ontwikkelen en beheren van modulaire bouwstenen en het verstrekken en optimaliseren, prioriteren & beheersen van de uit te voeren werkpakketten.
Dankzij een recente reorganisatie heeft APM meer een spilfunctie gekregen binnen Alliander. Hierdoor kan beter worden gefocust op de instandhouding (veiligheid & kwaliteit) van het net en kunnen nieuwe producten voldoende snel worden ontwikkeld om de energietransitie mogelijk te maken, mede door digitalisering.

APM bestaat uit 6 afdelingen:
        Portfolio Management;
        Modulair Bouwen & Product Management;
        OT-hub;
        Opdrachtverstrekking & Monitoring;
        Instandhouding;
        Metering.

Portfolio Management
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het optimaliseren van investeringskeuzes. De grote uitdagingen waar Portfolio Management mee te maken heeft, zijn:
        Duurzaamheidsambities en de energie transitie;
        Beperkte beschikbaarheid van technisch uitvoerend personeel;
        Kosten besparingen.

MANAGER PORTFOLIOMANAGEMENT

Inhoud en doel van de functie
In deze nieuwe functie ben je met je team verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van een integrale visie op het portfolio en het optimaliseren van het werkpakket. Hierbij gaat het om bouw, onderhoud en beheer van kapitaal intensieve installaties. Hiervoor moeten lange termijn beslissingen worden genomen. Dit betekent goed kunnen balanceren tussen realisatie van nieuwe netten / klantaansluitingen versus kwaliteit / veiligheid van het bestaande net. Hiervoor is het noodzakelijk om de strategie goed te doorgronden, een sterke digitalisering  en innovatie van de processen en ook de daadwerkelijke doorvoering van de prioriteiten te realiseren zodanig dat de risico’s beheersbaar zijn en Alliander haar doelstellingen realiseert.
Praktisch gezien gaat je afdeling zich de komende tijden richten op:
        Het inzichtelijk maken van het totale werkpakket voor de komende 10 jaar;
        Het maken en sturen op de prioriteiten in dit werkpakket zodanig dat Alliander maximaal haar doelstellingen kan bereiken;
        Het voortdurend inzicht hebben in de voortgang van de mitigatie van de risico’s (gaat dit conform afspraak), waarbij dit conform een beheerst proces moet gaan (NTA8120).

Team
De afdeling Portfolio Management bestaat uit 14 medewerkers: 4 Product Owners die elk ook inhoudelijk expert zijn op een deelgebied en samen 8 consultants en 2 data-scientists aansturen. 
De 4 Product Owners richten zich op:
        Investeringsoptimalisatie;
        Matchen vraag & aanbod met IT-gerichte oplossingen;
        Inzet Artificial intelligence voor lange-termijn strategieën;
        Interne beheersing.

Binnen het team werken zeer ervaren medewerkers met uiteenlopende achtergronden van zeer hoog technisch-inhoudelijk niveau. Jouw rol is om deze expertises bij elkaar te brengen en het geheel meer te laten zijn dan de som der delen: multidisciplinair denken bevorderen. Je daagt je teamleden uit om te innoveren en samen te werken met respect voor de aanwezige kennis en ervaring.

Stakeholdermanagement en samenwerking
In deze spilfunctie heb je te maken met uiteenlopende stakeholders binnen Alliander: met Klant & Ontwerp (diverse afdelingen), APM Instandhouding, Strategisch Resource Management, realisatie ketens, Corporate Control etc. 

Rol in leiderschapsteam APM
De rol van Manager Portfolio Management is een cruciale in het leiderschapsteam APM. Je brengt kennis in o.g.v. risicomanagement, digitalisering en procesbeheersing. Naast begrip van techniek heb je oog voor en focus op de menskant van het werk: doordat je makkelijk communiceert en verbinding maakt, verbeter je de samenwerking binnen je team, binnen APM en met de andere afdelingen binnen Alliander.

Jouw profiel
Je hebt ervaring met portfolio management in een kapitaalintensieve omgeving. Ook breng je ervaring met een agile manier van werken. Je bent tevens in staat binnen een technisch georiënteerde omgeving innovaties door te voeren en mensen te motiveren en inspireren. Met deze achtergrond ben je in staat om de afdeling stevig te positioneren en door te ontwikkelen naar een sturend en innovatief team.

Om deze rol succesvol te kunnen vervullen beschik je over de volgende eigenschappen en competenties:
·      Analytisch én praktisch;
·      Samenwerkingsgericht;
·      Uithoudingsvermogen / volharding;
·      Leiderschapsvaardig: je hebt een goede balans tussen sturen en coachen, afstand nemen en inzoomen;
·      Netwerker.
 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bij deze uitdagende en afwisselende baan bij een organisatie die volop in ontwikkeling is hoort uiteraard een prima salaris. Verder ontvang je een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden die je deels zelf kunt samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van extra vrije dagen. Tevens kennen we een goede pensioenregeling en zijn er ruime vergoedingen voor opleidingen en trainingen. 

DE PROCEDURE

Alliander laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Marieke van Kilsdonk, partners bij Van der Laan & Co. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Alliander geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met Alliander. Een assessment kan deel uitmaken van het selectietraject evenals het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé via 
035-5480760 / n.boeve@vanderlaanco.nl.

Van der Laan & Co en Partners at Work gaan samen:
met dubbele kracht vooruit

De twee meest toonaangevende executive search bureaus op het gebied van diversiteit, Van der Laan & Co en Partners at Work, hebben hun krachten gebundeld. Vijf ambitieuze vrouwelijke ondernemers zetten hun succesvolle aanpak vanaf 1 februari samen voort onder de naam: Partners at Work